Vinarstvo Benčina

Na kratko | Short

»Vino je vedno znova dokaz, da nas ima Bog rad in nas rad vidi srečne.« Benjamin Franklin


Nakup. Buy.

 


V majhni vasici Lože, kjer se točita vino in med, najdemo skromnega človeka z velikim umom. Dušan Benčina je že kot mladostnik prevzel kmetijo ter se pričel ukvarjati z vinogradništvom. Njegova motivacija je bila pridelava vrhunskega vina v katerem človek ob vsakem požirku začuti pridne roke in s soncem obsijano vinsko trto.
Z obdelavo vinogradov na 11 ha iskreno skrbi, da ima vinska trta idealne pogoje za zorenje grozdja. Z napredno tehnologijo in estetsko urejenostjo vinogradov ter kleti je razvidno, da je vino v družini Benčina vrednota.
Pohvalijo se lahko z različnimi odtenki Sauvignona, katerim se lahko pridružijo tako bela kot rdeča vina. Paradni konj rdečih vin je Modri Pinot.
Njihova vina dosegajo odlične rezultate tako na tujih kot na domačih tleh: Vino Slovenija – Gornja Radgona, Decanter-London, Dunaju,…

 

In the small village of Lože, where wine and honey are found, we find a humble man with a great mind. Dušan Benčina, as a youngster, took over the farm and began to work on viticulture. His motivation was the production of a superior wine in which a person feels good arms and a vine covered with sunshine. With the cultivation of vineyards to 11 ha, he sincerely cares that the vines have the ideal conditions for ripening grapes. With the advanced technology and the aesthetic arrangement of the vineyards and cellars, it is evident that the wine in the Benčina family is a value. They can be praised with various shades of Sauvignon, which can be joined by both white and red wines. The paradise of red wines is Blue Pinot. Their wines achieve excellent results both on foreign and domestic soil: Wine Slovenia - Gornja Radgona, Decanter-London, Vienna, ...